THÔNG CÁO

THÔNG CÁO

Công Ty TNHH Thương Mại Sim Ba
 Về việc hợp tác với đối tác mới từ ngày 01 tháng 2 năm 2020
 

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác thương mại, Quý nhà cung cấp:

  

Chúng tôi xin thông báo rằng, kể từ ngày 01 tháng 2 năm 2020, Công Ty TNHH Thương Mại Sim Ba (sau đây gọi là “Simba”) sẽ chào mừng cổ đông mới là Nishimoto Co., Ltd thuộc Nishimoto Wismettac Group (sau đây gọi là “Wismettac”), theo một thỏa thuận giữa hai công ty trước đó là, WISMETTAC sẽ đầu tư vào SIMBA và sẽ trở thành cổ đông với 30% cổ phần tại Công Ty TNHH Thương Mại Sim Ba. Cũng theo thỏa thuận, và theo quy định của pháp luật Việt Nam, từ khoảng cuối tháng 2 năm 2020, Công Ty TNHH Thương Mại Sim Ba sẽ chuyển đổi thành “Công Ty Cổ phần Thương Mại Sim Ba”.

  

1. Sơ lược về SIMBA:

Cho đến thời điểm hiện tại, SIMBA là công ty 100% vốn Việt Nam, được thành lập từ tháng 12 năm 2004 tại Tp.HCM, với ngành nghề kinh doanh chính là nhập khẩu và phân phối thực phẩm và đồ uống Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Tại thời điểm tháng 12-2019, ngoài trụ sở chính tại Tp.HCM, công ty có các chi nhánh tại Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng. Thông tin thêm tại http://www.simba.com.vn


2. Sơ lược về WISMETTAC:

WISMETTAC là một công ty thương mại Nhật Bản, được thành lập năm 1912, với ngành nghề kinh doanh chính là thực phẩm và các sản phẩm liên quan, với mạng lưới hoạt động ở nhiều nơi trên thế giới. Thông tin thêm tại http://www.wismettac.com/ja/index.html

3. Cơ sở về sự hợp tác giữa SIMBA và WISMETTAC:

- SIMBA và WISMETTAC đã có hoạt động thương mại cùng nhau từ năm 2004, và cùng nhau phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam;

- Cả hai công ty cùng có chung định hướng và chí hướng phát triển tại thị trường Việt Nam; 

- SIMBA và WISMETTAC đã có sự hiểu biết lẫn nhau qua thời gian;

4. Tác động của sự hợp tác mới đến công ty kể từ năm 2020:

- Sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào về bộ máy, nhân sự, ban lãnh đạo và quy trình ra quyết định tại SIMBA đối với các hoạt động thương mại kể từ ngày 01/2/2020;

- Sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đến các mối quan hệ giữa SIMBA và các đối tác thương mại hiện tại cũng như tương lai. SIMBA biết ơn và tôn trọng tất cả các khách hàng, đối tác và mong muốn giữ gìn và phát triển các mối quan hệ một cách hữu nghị và cởi mở;

- Cách tiếp cận đối với các đối tác thương mại, khách hàng cũng như các cam kết và các nguyên tắc về đạo đức kinh doanh của công ty không thay đổi. Công ty SIMBA vẫn kiên định với các giá trị đã được xác định và xây dựng bởi ban lãnh đạo cùng với toàn bộ nhân sự trong thời gian qua;

- Công ty sẽ nỗ lực để trở thành một công ty vững mạnh và có cá tính tốt trên thị trường thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam.Nếu quý khách hàng, nhà cung cấp, đối tác thương mại có bất kỳ câu hỏi gì, xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Công Bình với địa chỉ email binh.nguyen@simba.com.vn hoặc số điện thoại 0918010968.

 Trân trọng kính chào!

Tp.HCM ngày 31 tháng 01 năm 2020Nguyễn Công Bình

Giám đốc

Công ty TNHH Thương Mại Sim Ba